Voedselbank zoekt chauffeurs

Voedselbank Capelle is steeds beter in staat om de lokale voedselstroom aan te boren. Dit brengt met zich mee dat we door de weeks regelmatig voedsel moeten ophalen in Capelle en omgeving.

Enkele chauffeurs

die op  afgesproken dagdelen oproepbaar zijn om voedsel op te halen met onze voedselbankbus.

We zoeken mensen die:

  • In staat zijn om onze leveranciers met respect en waardering te benaderen;
  • In staat zijn onze voedselbankbus te besturen;
  • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken;
  • Afspraken zorgvuldig uitvoeren;
  • Een voedsel-ophaal-klus van het begin tot het eind zorgvuldig uitvoeren: het gehele distributieproces van ophalen tot opbergen;
  • Het gezicht van de voedselbank kunnen zijn;
  • Mobiel bereikbaar zijn;
  • Oog voor voedsel en hart voor mensen hebben.

Voedselbank Capelle werkt uitsluitend met vrijwilligers. Onkosten i.v.m. het vrijwilligerswerk kunnen worden vergoed.

Zin gekregen om ons te helpen: Neem contact op met Aart Jan Damsteeg: 06-46358618 of mail info@voedselbankcapelle.nl.