Aanvraagformulier Hulpverleners

Geplaatst op

Wekelijks verwerkt de administratie van de voedselbank vele mutaties. Om cliënten zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij uw aandacht voor onderstaande punten. Per 1 januari 2017 zijn de criteria gewijzigd. Download de VBN Toekenningscriteria voor de aanvraag van een voedselpakket voor meer informatie.  

Toelichting voor hulpverlener

   • Gebruik het meest recente aanvraagformulier VBC  Om hiervan verzekerd te zijn gebruikt u altijd de versie op de website.  U kunt deze versie downloaden en de invulvelden invullen op de PC en dan het formulier ingevuld verzenden als bestand.
   • Vul het formulier volledig en goed leesbaar in.
   • Als er bijvoorbeeld beslag op de zorgtoeslag is, vermeld dit dan. Bij een opengelaten bedrag zullen wij telefonisch of per mail inlichtingen hierover opvragen. Dit vertraagt de aanvraag.
   • Wanneer er schulden zijn, vermeld dan de daadwerkelijke aflossingsbedragen.
   • Van inwonende meerderjarige kinderen wordt een bijdrage verwacht. Indien dit niet het geval is, maak dan duidelijk waarom niet.
   • Vermeld duidelijk uw naam en contactgegevens, dit voorkomt dat we binnen uw organisatie op zoek moeten naar de hulpverlener van de cliënt.
   • Met ‘leefgeld’ doelen we op het bedrag per week (of maand) dat cliënt krijgt van kredietbank, bewindvoerder of andere schuldhulpverlener. Daarbij worden alle vaste lasten en aflossingen verwerktd en hoeft derhalve het inkomsten/uitgaven gedeelte niet ingevuld te worden.
   • Stuurt u een bewijs van de hoogte van het leefgeld mee, dit kunnen recente bankafschriften zijn of een uitdraai van de kredietbank.
   • Weet waar u uw handtekening voor zet!
   • Helaas komt het voor  de cliënt zelf het aanvraagformulier invult en er ‘slechts een handtekening’ is gezet door de hulpverlener. Dit is nadrukkelijk NIET de bedoeling! Wij vertrouwen erop dat de ingevulde bedragen door de hulpverlener gecontroleerd zijn en de werkelijkheid weergeven. Alleen door een eerlijke voorstelling van zaken zijn wij in staat diegene te ondersteunen die echt aan de criteria voldoen. Wij wijzen deze gevallen de aanvraag altijd af. De cliënt nog steeds niet de gewenste hulp.
   • Wijs de cliënt op de maximale ondersteuningstermijn (en daarmee in veel gevallen op de noodzaak de bron van de problematiek aan te pakken. Een voedselpakket is ondersteuning voor een moeilijke periode, geen oplossing van problematiek).

Download het aanvraagformulier VBC. Na het invullen/ondertekenen kunt u op de volgende manieren het formulier aan de voedselbank sturen:

   • Bij voorkeur uw gescande aanvraagformulier per mail naar aanvraag@voedselbankcapelle.nl.
    Als u wilt weten of de mail is aangekomen, maakt u dan gebruik van de optie ‘leesbevestiging vragen’.
   • Per post naar Stichting Voedselbank Capelle, Capelseweg 34-36, 2907 XB, Capelle aan den IJssel.
    Houdt u dan wel rekening met vertraging.

Voor meer vragen over het aanvragen van voedselpakketten kunt u ook bellen met onze administratie op 06-55276463.